Archiv autora: pukyt

Houby na tom záleží

Výstava Petra Záleského v budově staré školy na Podsrpu byla otevřena 8. října a potrvá do 17. prosince. Možnost prohlédnout si ji je při akcích ve škole nebo po domluvě – tel. 607273415. Pořádáme ve spolupráci se spolkem Podsrp.

Loutkové divadlo Smolíček Pacholíček

Spolek Spona a spolek Podsrp zve na loutkové představení Divadélka horkou jehlou Smolíček Pacholíček, podle zpracování Petra Záleského. V neděli 8. října od 15 hodin v budově bývalé školy na Podsrpu. Toto představení je první akcí, která se v nově otevírané budově pořádá.

GREGORY BATESON – o ekologii mysli a vzorech, které spojují

Ve středu 12. dubna ve společenském sále knihovny ve Strakonicích se uskuteční v 18 hodin přednáška PhDr Jiřího Zemánka o významném mysliteli, který ovlivnil mnoho vědních oborů. V rámci přednášky budeme sledovat také dokumentární film Ekologie mysli od Batesonovy dcery.

Největší problémy ve světě jsou výsledkem rozdílu mezi tím, jak funguje příroda a tím, jak lidé myslí.“

Gregory BATESON

Biolog, antropolog, filosof a systémový teoretik Gregory Bateson (1904-1980) byl jedním z nejinvenčnějších myslitelů 20.století; významným způsobem ovlivnil širokou škálu oborů antropologii, kybernetiku, psychiatrii, rodinnou terapii, ekologii, urbánní plánování a asi nejvíce nový interdisciplinární obor kognitivních věd. Gregory Bateson byl hlavním obhájcem nového holistického způsobu myšlení v rámci vztahů, vzorů a kontextů, které je nesmírně důležité pro naší dobu. Vztahy jsou podle Batesona podstatou živého světa a proto abychom jej dokázali pochopit, si potřebujeme osvojit nový jazyk vztahů. Jedním z nejlepších způsobů, jak to můžeme udělat, je vyprávět příběhy. „Příběhy jsou královskou cestou pro studium vztahů,“ tvrdil Bateson.

Dokumentární film Ekologie mysli od Batesonovy dcery Nory Batesonové, který si promítneme, představuje Gregory Batesona jako člověka, který s vědeckou rigorózností studoval vzájemné vztahy komplexních systémů, v nichž žijeme. Nicméně Nora Batesonová ukazuje, že myšlenky jejího otce – teorie „dvojné vazby“, „vzorů, které spojují“ nejsou jen akademickou teorií, ale že nás mohou naučit zcela novému způsobu života. Film dokládá, že způsob uvažování Gregory Batesona otevírá praktické přístupy k řešení velkých problémů, s nimiž jsme dnes v globálním měřítku konfrontováni. Podle Fritjofa Capry je film Ekologie mysli nejen neocenitelnou vzpomínkou na jednoho z největších myslitelů naší doby, ale také skvělým prostředkem pro adekvátní předání Batesonova poselství, které je dnes důležitější než kdykoliv jindy. Další informace viz: www.enecologyofmind.com

Pořadem vás bude provázet PhDr Jiří Zemánek (*1953) – jako historik umění působil v několika státních galeriích, naposledy ve sbírce moderního a současného umění Národní galerie v Praze, kde uspořádal řadu výstav. Od r. 2000 působí jako svobodný kurátor, kulturní aktivista, publicista a překladatel. Zabývá se hlubinnou ekologii, kosmologií epiky evoluce, kolektivní inteligencí a širokou oblastí holistického myšlení – zajímá ho především otázka proměny paradigmatu a transformace současné civilizace do udržitelné podoby. Založil občanská sdružení Pilgrim a český Budapešťský klub a Potulnou univerzitu přírody. Od roku 2013 žije v Pošumaví v Kváskovicích u Drážova.

https://www.facebook.com/events/1867258513530618/


Konec sedláků v Čechách – vítejte v suburbii!

Po roce opět povídání doktora Sádla, tentokrát společensko-přírodovědné.

konec-sedlaku

* Zánik staré a vznik nové krajiny je neodvratný.
* Je to zánik venkova, ale i zánik tradiční podoby měst.
* Nová krajina jako nevychovaná dcera – napřed jí musíme začít mít rádi.
* Rezervace, parčíky a smetiště – kde je nejvíc romantiky?
* Svatý Prokop vs. čert: lépe než překonat zlo silou je ho ochočit a zapřáhnout.

Druhý den pokračuje Jiří Sádlo výletem z Volyně do Strakonic. Sraz ve volyňské tvrzi v 9 hodin. Pořádá Muzeum Volyně.

https://www.facebook.com/events/1234507593227880/