Atmosféry prostoru

Debatní setkání s Norbertem Schmidtem nejen nad jeho novou knihou Přímluva za současnost, ale také nad dalšími souvisejícími otázkami vztahu architektury, umění, církve a veřejného prostoru.

Uskuteční se 14. prosince 2017 ve společenském sálu strakonické knihovny  v 19 hodin.

Norbert Schmidt (* 1975) je architekt, redaktor kulturně teologické revue Salve a vedoucí Centra teologie a umění při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. V současné době pracuje v AP atelieru Josefa Pleskota, kde se mimo jiné podílel na projektech obnovy Studentského kostela Sv. Rodiny v Českých Budějovicích, Kaple Parlamentu České Republiky či obnovy pražského dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze. Jeho kniha Přímluva za současnost. Umění v sakrálním prostoru vyšla na jaře roku 2017 v nakladatelství Triáda a shrnuje především výtvarné intervence předních českých a zahraničních umělců v akademickém kostele Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu. Norbert Schmidt je absolventem strakonického gymnázia.

https://www.facebook.com/events/152568532039757/