SPONA - Společně pro současnost

Byťák

Společné setkávání na nejrůznější témata v užším kruhu, navazující na tradici bytových seminářů. Informace o tématu, času a místě bude zveřejněno na stránkách a rozesíláno emailem. Jinak se nebude zveřejňovat. Očekává se, že zájemci se dopředu ohlásí.


Valentin Tomberg a tarotová arkána křesťanské mystiky I.