SPONA - Společně pro současnost

TexturaSlova kotvená na skále - Pocta Robinsonu Jeffersovi
21. března v čajovně Inspirace (v přízemí hotelu Bavor) od 16:30 hod.

Večer věnovaný známému americkému básníkovi. Sešlo se nás pomálu - dohromady osm. Ivana Jonová, Renata a Míra Němejcovi přečetli úvodní kapitolu knihy Ženy od mysu Sur a sedmnáct básní. Míra prokládal povídáním o svém zájmu o básníka, o jeho překladateli Kamilu Bednářovi a různých zpracování a odrazu v české kultuře. Ivana nás seznámila s životaběhem Jefferse, včetně fotografií básníka, jeho domu a krajiny kolem Karmelu. (Chystanou výstavu fotografií jeho domu se nepodařilo realizovat) Na závěr jsme shlédli asi třetinovou ukázku záznamu loutkové hry svitavského divadelního souboru Tlupatlapa PASTÝŘKA (2003), a to díky paní Janě Mandlové, režisérce, která nám záznam poskytla. To vše se nám podařilo za hodinu a třičtvrtě nedělního odpoledne při čaji.

P1020499s.JPG, 82kB P1020490s.JPG, 84kB

jeffers1bs.jpg, 48kB