SPONA - Společně pro současnost

VřískovištěTy vezmeš housličky, já dudy mám ...

2. ledna 2011. Společné zpívání adventních a vánočních písní v sídle sdružení - dvanáctero hlasů.


Společné hraní na kantely

Od 3. dubna 2011 se schází každý měsíc hráči na kantely. Ti si je povětšinou samy vyrobili na kurzech pod vedením Karla Hanzíka z Příbrami, které pořádala Šmidingerova knihovna. Na společné hraní přichází jak muzikanští začatečníci, tak ti kteří již jsou zkušení hráči na strunné nástroje. Setkání probíhají pod vedením Renaty Němejcové a jsou pořádany ve spolupráci se Šmidingerovou knihovnou. Společného hraní se účastní kolem deseti kantelistů.