SPONA - Společně pro současnost

VýstavyNahota na útěku

Pocta Francesce Woodman

Minivýstavka fotografií, naskenovaných z knihy a špatně vytištěných na laserovce - jako pocta americké fotografce FW. Její fotografie si letos prohlíželi lidé v Edinburgu, ve španělské Murcii, v Sieně a na Podsrpu.
Původně výstava ohlášená jako pornovýstavka. Po té, co se mnozí začali přespříliš těšit, bylo nutno toto oznámení dementovat: jedná se o "pornovýstavku, po jejíž shlédnutí nemusí běžný katolík běžet ke zpovědi". Takové prohlášení mnohé odradilo.

Jiří Staněk: Pornofilie

Totéž už nelze říci o "události sezóny" Reinerovo výběru básní strakonického básníka - a lépe jsme zvolit nemohli

Inspirace

jen jsme jej museli trochu naředit a tak se s Jiřím střídala v téměř instrumentálním vystoupení strakonická skupina Inspirace www

************************

nahota_na_uteku_s.jpg, 21kBListopadové plakáty

ve čtvrtek 17. listopadu v 17 hodin v místě sídla sdružení
Malá výstavka plakátů a dokumentů ze vzniku a prvních měsíců Občanského fóra ve Strakonicích.