SPONA - Společně pro současnost

21. září v 17 hodin Žloutkové divadlo: Cikánská pohádka   divadlo

2009
5. dubna v 11 hodin Morana v Hajské    staronové pochůzky
25. října ve 13 hodin Přadeno I   přadeno
25. října v 16 hodin Nahota na útěku   výstavy
31. října Nevyhořet a nevyhasnout   minulost na vlastní kůži
20. listopadu Najser: Dalekohled a jeho první astronomické roky   science café bez kafe

2010
21. března ve 13 hodin Vynášení Morany v Hajské    staronové pochůzky
21. března v 16.30 Slova kotvená na skále    textura
29. května v 16 hodin Malé hříchy středověké aneb kterak hejtman Kuneš tábor žoldnéřský v přísné kázni držel vystoupení SHŠ Kalich v rámci Dětského dne    dětem
30. května v 16 hodin Přadeno II    přadeno
21. června v 18 hodin Co mají šneci za lubem    science café bez kafe
11. července Stavba pece na tavbu železa   minulost na vlastní kůži
17. července Výlet na Karlštejn    putování za středověkým uměním
15. srpna Vypalování pícky a příprava železné rudy    minulost na vlastní kůži
21. srpna Kurs zakuřované keramika - hnětení, točení, zdobení    minulost na vlastní kůži
22.srpna Tavba železa    minulost na vlastní kůži
5. a 6. září Výpal zakuřované keramiky    minulost na vlastní kůži
konec září Ta první je jako ty sama   přástky
27. září Fatima Cvrčková: Rostliny - dokonalí cizinci    science café bez kafe
14. října Jan Janský: Hledání první fenomenologie I.    hermeneutický čtverec
21. října Jan Janský: Hledání první fenomenologie II.   hermeneutický čtverec
11. listopadu Jan Janský: Hledání první fenomenologie III.    hermeneutický čtverec
9. prosince Jan Janský: Hledání první fenomenologie V.    hermeneutický čtverec

2011
2. ledna Ty vezmeš housličky, já dudy mám ...   vřískoviště
11. ledna 19 h Běloučká vlna krví zbarvená    přástky
14. ledna Karel Klozar: Nejzazší poznání v tibetském Bönu   hermeneutický čtverec
6. února a 5. března výroba keramiky    přástky
20. března od 9 hodin Vypálení keramiky v peci vytápěné dřevem a 25. března otevření pece    přástky
3. dubna od 17 hodin Společné hraní na kantely   vřískoviště
9. dubna Jan Janský: Meditace o povaze vědomí   hermeneutický čtverec
10. dubna Vynášení Morany   staronové pochůzky
3. května Ruční práce    přástky
29.května Výlet do Annína a Albrechtic   putování za středověkým uměním
1. října Výroba keramiky    přástky
5. listopadu Výlet k mlýnu, který už není   co se nevešlo
17. listopadu v 17 hodin Listopadové plakáty   výstavy
18. listopadu Valentin Tomberg a tarotová arkána křesťanské mystiky I.  byťák2012
pokračuje hraní na kantele, šití (filcování, paličkování aj.) a seminář Jana Janského
25. března Vynášení Morany   staronové pochůzky
26. listopadu K. Ch. – příběh politické vězeňkyně    co se nevešlo
15. prosince Výroba keramiky    přástky
27. prosince Ty vezmeš housličky...   


2013
pokračuje hraní na kantele, šití a seminář Jana Janského
27. dubna Výroba keramiky a výpal zakuřované    přástky
17. března Vynášení Morany   staronové pochůzky
1. prosince Výroba keramiky a pečení kančího po mezoliticku    přástky


2014
6. dubna Vynášení Morany    staronové pochůzky