SPONA - Společně pro současnost

o sdružení
sdružení registrovano 4.2.2009 s přiděleným číslem IČO 26570165
kulturní sdružení působící ve Strakonicích s ještě nevyhraněnou působností

Rozdělení obsahu do rubrik:
Textura - o básnících, pořady o hudbě, o výtvarné umění.
Přadeno - autorská čtení poezie, společné čtení oblíbených autorů.
Staronové pochůzky - navazování na lidové tradice.
Minulost na vlastní kůži - historické i prehistorické technologie, výroba, vyzkoušení si jak se žilo a pracovalo v minulých dobách.
Science Café bez kafe - přednášky z dějin i současnosti přírodních věd.
Hermeneutický čtverec - Přednášky a semináře pro veřejnost humanitního okruhu - filosofie, náboženství, sociologie aj.
Byťák - Společné setkávání na nejrůznější témata v užším kruhu, navazující na tradici bytových seminářů. Informace o tématu, času a místě bude zveřejněno na stránkách a rozesíláno emailem. Jinak se nebude zveřejňovat. Očekává se, že zájemci se dopředu ohlásí.
Putování za středověkým uměním - návštěva míst spjatých se středověkou minulostí a uměním.
Divadlo - divadelní představení.
Výstavy - výstavy i výstavky.
Přástky - společné tvoření keramiky, šití, filcování.
Vřískoviště - společné hraní a zpívání.
Dětem - dětský den, přip. práce s dětmi.
Co se nevešlo - to co se nám nehodilo pod žádnou rubriku.